1.7.1 (24.11.2020)

 • [Desktop] blokowanie generowania pustej listy zadań z panelu kalendarza
 • [Desktop] naprawiony błąd uniemożliwiający dodanie zwierząt poprzez przycisk +
 • [Desktop] grupowanie zadań w panelu kalendarz na podstawie ustawień użytkownika
 • [Desktop] usprawnione wyszukiwanie loch

1.7.0 (23.09.2020)

 • [Desktop] przebudowane okna dodawania zdarzeń: możliwość dodatnia zdarzenia dla wielu zwierząt/grup z takimi samymi parametrami
 • [Desktop] naprawiony błąd uniemożliwiający instalacje oprogramowania jeśli nazwa użytkownika w systemie Windows zawiera niestandardowe znaki
 • [Desktop] naprawiony błąd uniemożliwiający wczytanie panelu lochy
 • [Desktop] naprawiony rzadki błąd uniemożliwiający korzystanie z programu po dłuższej bezczynności
 • [Desktop] naprawiony rzadki błąd uniemożliwiający poprawne wylogowanie się z aplikacji
 • [Desktop] poprawione generowanie dokumentów
 • [Desktop] poprawione przenoszenie zwierząt pomiędzy grupami warchlaków i tuczników
 • [Desktop] poprawiona walidacja dat przy dodawaniu zdarzeń
 • [Desktop] usprawniona obsługa wielowątkowości
 • [Desktop] [Android] poprawki dotyczące mniejszych błędów
 • [Desktop] [Android] usprawnienia dotyczące działania aplikacji

1.6.0 (23.06.2020)

 • [Desktop] poprawione skalowanie interfejsu aplikacji
 • [Desktop] nowy panel dodawania zwierząt
 • [Desktop] poprawiona walidacja wprowadzanych danych przy braku zwierząt
 • [Desktop] usunięte banery reklamowe
 • [Desktop] naprawa błędów

1.5.0 (20.06.2019)

 • [Desktop] [Android] logowanie do aplikacji za pomocą konta MT2
 • [Desktop] drobne usprawnienia interfejsu użytkownika

1.4.1 (03.03.2019)

 • [Android] poprawki błędów oraz wydajności

1.4.0 (09.01.2019)

 • [Desktop] [Android] zmiana serwerów na wydajniejsze
 • [Desktop] [Android] poprawki dotyczące wydajności oraz bezpieczeństwa

1.3.4 (19.12.2018)

 • [Desktop] wyświetlanie nr grupy na karcie lochy i karcie porodowej
 • [Desktop] poprawiony błąd dotyczący duplikowania kolumn w tabelach: grupy technologiczne, lochy oraz ranking
 • [Desktop] poprawki dotyczące mniejszych błędów

1.3.3 (30.10.2018)

 • [Desktop] dodane zapisywanie ustawień filtrowania kolumn w tabelach grupy technologiczne i lochy pomiędzy sesjami programu
 • [Desktop] poprawione działanie programu z wprowadzonymi większymi stadami
 • [Android] poprawione wyświetlanie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku
 • [Adnroid] po otwarciu ustawień konta zostanie wyświetlona nowa witryna pozwalająca na zarządzanie danymi osobowymi zamiast
 • [Desktop] [Android] różne poprawki dotyczące wydajności

1.3.2 (18.10.2018)

 • [Desktop] dodana możliwość ukrywania kolumn w tabelach: grupy technologiczne i lochy
 • [Desktop] poprawione wyświetlanie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku
 • [Desktop] poprawiona walidacja wprowadzonych danych przy dodawaniu ważenia
 • [Desktop] poprawiony wygląd interfejsu użytkownika
 • [Desktop] program już nie wylogowuje po otwarciu karty lochy lub karty porodowej
 • [Desktop] poprawione wyświetlanie matki i ojca w tabeli knury

1.3.1 (01.10.2018)

 • [Desktop] poprawiony błąd uniemożliwiający dodanie knurów występujący na części nowo utworzonych kont
 • [Desktop] poprawiony błąd przez który po kliknięciu na lochy w zakładce grupy technologiczne wyświetlane były wyniki z ostatnio wybranej grupy (jeśli taka została wcześniej wybrana) zamiast wszystkich loch
 • [Android] poprawiony błąd powodujący automatyczne wylogowywanie (Utracono dane dotyczące logowania) na niektórych urządzeniach

1.3.0 (20.09.2018)

 • [Desktop] dodana możliwość przełączania się klawiszem Tab pomiędzy polami podczas wprowadzania danych
 • [Desktop] dodane dodatkowe zakładki filtrujące w panelu lochy
 • [Desktop] poprawiona szybkość komunikacji z serwerem
 • [Desktop] poprawione dopasowywanie rozmiaru tabel do wielkości okna
 • [Desktop] poprawione komunikaty po zapisaniu danych podczas wprowadzania nowych zwierząt
 • [Desktop] poprawiony panel ustawień
 • [Desktop] poprawki dotyczące różnych mniejszych błędów, oraz wydajności
 • [Android] łatwiejszy sposób wyszukiwania zwierząt po numerze
 • [Android] poprawki dotyczące mniejszych błędów

1.2.3 (17.08.2018)

 • [Desktop] od teraz jest możliwe wpisanie dowolnej ilości zwierząt przy sprzedaży tuczników
 • [Desktop] poprawione przenoszenie zwierząt z warchlaków do tuczników
 • [Desktop] poprawiona wyświetlanie historii lochy w zakładce locha

1.2.2 (27.06.2018)

 • [Desktop] dodana informacja o nieznalezionym zwierzęciu przy opcji szukaj
 • [Desktop] poprawiona czytelność komunikatów
 • [Desktop] poprawione wyliczanie średniego przyrostu przy odsadzeniu
 • [Desktop] poprawione przewijanie wyników w panelu porodu i odsadzenia

1.2.1 (27.05.2018)

 • [Desktop] poprawione generowanie kodów QR
 • [Desktop] poprawione dodawanie kosztów
 • [Desktop] przycisk karta/historia znowu działa
 • [Desktop] poprawione zapisywanie komentarzy z panelu koszty

1.2.0 (25.05.2018)

 • [Desktop] dodany panel koszty
 • [Desktop] dodany panel sprzedaż
 • [Desktop] dodane szczegółowe podsumowanie wyników lochy
 • [Desktop] poprawione przenoszenie warchlaków
 • [Desktop] poprawki dotyczące mniejszych błędów
 • [Android] dodany tryb offline
 • [Android] dodane powiadomienie o nowej wersji

1.1.1 (06.03.2018)

 • [Desktop] walidacja przy dodawaniu zwierząt
 • [Desktop] dodany większy zakres wagi przy dodawaniu warchlaków
 • [Desktop] poprawione wyświetlanie nr knura w oknie inseminacji (teraz wyświetlają się również knury typu nasienie)
 • [Desktop] poprawione sumowanie ilości zwierząt
 • [Desktop] poprawione wyliczanie dochodu brutto
 • [Desktop] poprawiony sposób wyświetlania opisu do daty ostatniego zdarzenia przy dodawaniu nowych loch
 • [Android] dodana informacja o dacie urodzenia lochy przy wyszukiwaniu zwierząt
 • [Android] poprawiony sposób wyświetlania informacji o lochach przy wyszukiwaniu

1.1.0 (27.02.2018)

 • [Desktop] dodana możliwość generowania raportów (zdarzenia przyszłe, karta porodowa), oraz ich drukowania
 • [Desktop] dodana możliwość drukowania dodatkowych dokumentów z poziomu okna ustawień
 • [Desktop] naprawiony błąd uniemożliwiający uruchomienie programu po wydaniu nowej wersji
 • [Desktop] poprawki dotyczące różnych mniejszych błędów
 • [Android] dodane przyciski przekierowujące do odpowiednich zdarzeń w oknie wyszukiwania
 • [Android] dodane dokładniejsze komunikaty podczas skanowania kodów qr
 • [Android] naprawiony błąd powodujący zamknięcie się aplikacji podczas próby dodania nowego zdarzenia przy braku jakiegokolwiek zwierzęcia w stadzie
 • [Android] nowe okno ustawień

1.0.0 (15.02.2018)

 • pierwsze wydanie